Catia V5R16 - prima impresie

Proiectarea asistata de calculator (CAD – Computer Aided Design) este, în prezent, din ce în ce mai des utilizata în domenii foarte diverse, unii specialisti fiind de parere ca aceasta tehnologie si-a atins maturitatea. Totusi, transformarile recente ale principalelor sisteme de proiectare asistata dovedesc faptul ca domeniul CAD se afla înca în plina evolutie. Aceasta priveste atât arhitectura generala si adaugarea de functii si instrumente noi de modelare în sistemele de proiectare existente, cât si posibilitatea acestora de a crea nu numai simple schite 2D cu hasuri si cote, ci si modele geometrice solide si suprafete, pe baza de parametri indicati de inginerul proiectant.

  CATIA V5R16 (Computer Aided Three dimensional Interactive Applications), produs al companiei Dassault Systemes este, în prezent, unul dintre cele mai utilizate sisteme integrate CAD/CAM/CAE pe plan mondial, cu aplicatii în domenii diverse, de la industria constructiilor de masini, la cea aeronautica si de automobile. Versiunea a 5-a este disponibila înca din anul 1999, la fiecare noua reactualizare (release) fiind introduse noi module si functionalitati suplimentare, în paralel cu îmbunatatirea celor existente.

Programul CATIA V5R16 furnizeaza o varietate larga de solutii integrate pentru a satisface toate aspectele legate de design si fabricatie. Dintre numeroasele functionalitati de baza se pot aminti: conceptia avansata a pieselor mecanice, realizarea interactiva a ansamblurilor, obtinerea automata a proiectiilor piesei sau ansamblului curent, posibilitatea de a proiecta în mod parametrizat etc. De asemenea, CATIA permite conceperea pieselor si ansamblurilor direct în trei dimensiuni, fara a desena întâi plansele în reprezentare bidimensionala.

  Incepand cu versiunea 5, CATIA începe sa utilizeze din ce în ce mai des notiunea de prototip virtual. Acest termen desemneaza ansamblul datelor informatice care permit manipularea unui obiect virtual, creat pe calculator, în acelasi mod cu un obiect real. Se poate, astfel, testa rezistenta sa la diverse solicitari, verifica daca un ansamblu este sau nu demontabil, asigura ca mobilitatea componentelor, unele fata de altele, nu genereaza coliziuni etc. În cazul prototipului virtual obtinut în CATIA, orice modificari pe care proiectantul le aplica asupra acestuia sunt usor de realizat, atât datorita flexibilitatii instrumentelor de lucru puse la dispozitie, cât si modului de proiectare complet parametrizat.

CATIA are o structura modulara, ceea ce asigura o mare versatilitate, trecerea de la un modul la altul se face rapid, cu posibilitate de editare continua a entitatii aflate în lucru, fara pierdere de informatie si fara a fi necesara transformarea explicita, de catre utilizator, a formatului de fisier, specific fiecarui modul.

  Desi numarul modulelor implementate în CATIA este foarte mare, câteva dintre acestea pot fi considerate ca fiind de baza, permitând realizarea aproape a oricarui tip de piesa sau ansamblu din domeniul constructiilor de masini:

  1. CATIA Sketcher – creeaza schita unui profil în doua dimensiuni, fiind un punct de plecare obligatoriu în procesul de obtinere a unui obiect tridimensional;
  2. CATIA Part Design – se utilizeaza la conceptia pieselor mecanice în trei dimensiuni. Se recomanda utilizarea acestui modul împreuna cu CATIA Sketcher;
  3. CATIA Assembly Design – permite generarea unui ansamblu de piese utilizând diverse constrângeri mecanice pentru pozitionarea acestora si stabilirea contactelor de suprafete;
  4. CATIA Drafting – poseda instrumentele necesare pentru a obtine desenele de executie ale pieselor si ansamblurilor create.
  5. CATIA Knowledge Advisor – sprijina utilizatorul în proiectarea parametrizata, utilizând instrumente specifice, precum: formule, parametri, reguli si reactii, activate numai în urma îndeplinirii unei conditii stabilite în prealabil.

 

  Modulul CATIA Sketcher ofera un set complex de functionalitati si instrumente de schitare si de constrângere, care permit crearea si modificarea elementelor (entitatilor) unei schite. Foarte importanta este posibilitatea de a aplica constrângeri acestor elemente.

Modulul CATIA Sketcher contine instrumente de obtinere rapida a profilelor utilizate ca suport pentru un corp 3D, dar si instrumente ce permit stabilirea dimensiunilor si constrângerilor schitei 2D, atentionând utilizatorul cu privire la omiterea unor cote, la aparitia supracotarii, sau la un posibil conflict între anumite dimensiuni.

Modulul CATIA Part Design face posibila proiectarea 3D a pieselor mecanice, sprijinind utilizatorul, cu o interfata intuitiva si flexibila, de la reprezentarea unei schite, pâna la conceptia interactiva de produs.

  Modulul CATIA Part Design ofera un mediu de lucru foarte productiv în conceptia produselor mecanice, fiind, în general, baza celorlalte module ale programului CATIA V5R16. Fiecare piesa proiectata cu ajutorul modulului CATIA Part Design contine un numar de parametri, utilizati atât în cadrul sau, cât si în modul CATIA Knowledge Advisor, pentru parametrizarea si crearea automata a familiilor de piese, a dependentelor între piesele unui ansamblu etc.

  Modulul CATIA Assembly Design ofera numeroase instrumente de proiectare, care permit definirea si administrarea structurilor mecanice asamblate. Acest modul este utilizat în maniera colaborativa cu alte module ale programului CATIA V5R16, precum Part Design, Drafting sau Knowledge Advisor, oferind un mediu de lucru foarte productiv pentru crearea si gestionarea ansamblurilor mecanice, de la cele mai simple, cu doar câteva componente, pâna la cele foarte complicate, cu un numar mare de componente. Unele din componentele ansamblurilor sunt create de utilizator, iar altele sunt preluate din biblioteca programului.

  CATIA Assembly Design permite luarea în considerare a constrângerilor impuse de ansamblurile mecanice, pozitionarea automata a pieselor si controlul coerentei asamblarii. De asemenea, proiectantul este sprijinit în definirea si administrarea ansamblurilor complexe, ierarhizate dupa o metoda descendenta sau ascendenta.

  De asemenea, CATIA Assembly Design face posibila aplicarea constrângerilor mecanice pentru ajustarea pozitiei relative si aducerea în contact a componentelor ansamblului creat. Componentele sunt reutilizabile într-unul sau în mai multe ansambluri diferite, fara a fi necesara multiplicarea lor pentru fiecare ansamblu în parte.

  O optiune foarte utila o reprezinta generarea automata a nomenclaturii componentelor unui ansamblu, ceea ce garanteaza un inventar complet al acestora.

  Dintre cele mai importante caracteristici ale modulului de asamblare CATIA Assembly Design, se pot enumera: generarea în conditii foarte bune a structurilor asamblate, elaborarea simultana a ansamblului si a diferitelor sale elemente componente, oferirea de functii avansate de pozitionare a pieselor constrânse mecanic sau a celor neconstrânse, pozitionarea dinamica si intuitiva a componentelor în cadrul unui ansamblu, analiza dinamica a definitiilor de asamblare, gestionarea avansata a ansamblului pentru a facilita modificarile aparute în elementele componente etc.

  Modulul CATIA Drafting permite crearea, modificarea si cotarea desenelor de executie ale pieselor si ansamblurilor modelate tridimensional. De asemenea, ca facilitate suplimentara, modulul CATIA Drafting permite si proiectarea bidimensionala a acestora.

  Din punctul de vedere al modului de lucru, modulul CATIA Drafting poate fi considerat ca fiind constituit din doua submodule: Interactive Drafting si Generative Drafting.

  Astfel, în Interactive Drafting utilizatorul creeaza vederile unei entitati (piesa sau ansamblu) cu ajutorul instrumentelor de proiectare puse la dispozitie de program. Evident, din acest desen bidimensional nu se poate obtine corpul tridimensional al respectivei entitati proiectate.

  In Generative Drafting, pornind de la un corp tridimensional, creat cu ajutorul modulelor CATIA Sketcher si CATIA Part Design, se pot obtine numeroase proiectii (vederi si sectiuni) ale acestuia, reprezentând desenele de executie necesare pentru o definire completa

  O problema importanta care afecteaza si defineste activitatea de dezvoltare a produselor este crearea, stocarea si reutilizarea informatiilor, a datelor experimentale, experientelor si a cunostintelor acumulate anterior.

  Aceste informatii incorporeaza experienta anterioara si datele despre produs sub o forma direct utilizabila, o harta ce prezinta maniera în care datele trebuie sa fie interpretate. În dezvoltarea unui produs, întelegerea functionarii sale si modul cum se poate aplica aceasta pentru a crea un produs evoluat din punct de vedere tehnic si al designului, reprezinta o etapa esentiala. Modelele si schemele produsului fac parte din datele care îl definesc, dar nu indica cum si pentru ce acesta a fost creat, într-o maniera specifica. Includerea unor astfel de cunostinte în conceptie s-a dovedit dificila, fiind nevoie de efort suplimentar pentru a scrie sau codifica procedeul de decizie astfel încât sa poata fi utilizat de persoane diferite.

  Instrumentele care, cel mai adesea, sunt folosite în dezvoltarea de produs, trebuie sa fie capabile sa includa si sa pastreze acest tip de cunostinte, pentru a permite, apoi, utilizatorilor sa le aplice în conceptia produselor care le realizeaza.

  Modulul CATIA Knowledge Advisor permite utilizatorilor integrarea si optimizarea cunostintelor în conceptie, facilitând luarea deciziilor tehnice, reducerea numarului si gravitatii erorilor sau pentru automatizarea conceptiei cu o productivitate maxima.

  Astfel, utilizatorul poate integra diverse cunostinte în conceptia produselor sale prin reguli, formule, reactii si verificari. Aceste elemente sunt luate în considerare si utilizate împreuna într-un anumit context

  Prin numeroasele sale facilitati, datorita modului modern de abordare a tehnicilor de proiectare asistata, prin interfata sa intuitiva si usurinta în utilizare, programul CATIA V5R16 deschide noi orizonturi de performanta si flexibilitate inginerilor proiectanti, creatorilor de modele si produse.

Distribuitor în România:
Cybernetics SRL (http://www.cybernetics.ro)